Innmelding

Denne siden gjelder innmeldinger av program til DSK Trøndelag

For innmelding til Trondheim kommune - DKS benytt denne linken: trondheim.ksys.no

DKS Trøndelag tar imot innmeldinger av produksjoner til kommende skoleår for grunnskole og videregående skole. Innmeldingen for skoleåret 2019/20 er stengt, men du kan allerede nå melde inn produksjon for vurdering til skoleåret 2020/21.

KLIKK HER FOR INNMELDINGSSKJEMAET

Pass på å fylle ut skjemaet nøye. Det er avgjørende at du/dere har en god beskrivelse og dokumentasjon av produksjonen. 

Vi tar kun kontakt med de utøverne vi ønsker å ta med i kommende års program. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi en tilbakemelding til alle som melder inn produksjoner. 

Ta gjerne kontakt med oss i forkant av innmeldingen hvis du/dere har spørsmål. Her er en oversikt over de ansvarlige til hvert kunstuttrykk.