Innmelding

Denne siden gjelder innmeldinger av program til DSK Trøndelag

Alle innmeldinger til Den kulturelle skolesekken skal fra gå igjennom den nye portalen til Kulturtanken. Denne lanseres 2. september 2019.

Gå til portalen her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal  

Pass på å fylle ut skjemaet nøye. Det er avgjørende at du/dere har en god beskrivelse og dokumentasjon av produksjonen. 

Vi tar kun kontakt med de utøverne vi ønsker å ta med i kommende års program. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi en tilbakemelding til alle som melder inn produksjoner. 

Ta gjerne kontakt med oss i forkant av innmeldingen hvis du/dere har spørsmål. Her er en oversikt over de ansvarlige til hvert kunstuttrykk.