Vilkår og satser

Honorar- og lønnssatser

Gjeldende satser for utøvere som søker om å delta i DKS Trøndelag sitt program 2018/19:

• Dagshonorar oppdragstaker (næringsdrivende): Kr 4.644,-

Pakkepriser som Scenekunstbrukets priser kan benyttes.

Satsene og rammeavtalen gjelder ikke når oppdraget ivaretas av institusjoner der de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i egne tariffavtaler.

Ny rammeavtale og satser:

Kommunenes Sentralforbund (KS) har forhandlet fram en rammeavtale med kunstnerorganisasjonene som regulerer arbeidsvilkårene for de som turnerer for DKS. Les hele rammeavtalen her.

Rammeavtaler og satser i DKS settes etter årlige forhandlinger hos KS. Ler mer om honorarforhandlinger hos KS