Tilbake

MikkMakk - litt mosaikk takk!

Kunnskap om geometri er viktig innenfor alle visuelle kunstformer, og i all komposisjon ligger matematiske og geometriske prinsipper til grunn. Med utgangspunkt i kunstneren Anita Abtahis keramiske bilder blir vi kjent med noen av de mange mulighetene som finnes innen bruk av geometri i mosaikk og komposisjon. Besøket består av liten utstilling og et praktisk verksted i to deler.

I utstillingen får elevene en kort presentasjon av Anita Abtahis kunstverk. I workshopen vil elevene få utforske bruk av geometri i komposisjon og mønsterbygging. I første del skal elevene klippe ut geometriske former i papir, som de bruker til å sette sammen et mønster. I workshopens andre del vil elevene få bygge mønster med ekte keramiske fliser.

Forberedelser: Skolen stiller med A3 ark, lim og sakser. Ta også med et kamera for å dokumentere prosess og resultat. Før besøket kan læreren snakke med elevene om geometri og symmetri.

Etterarbeid: Bli inspirert av prosjektet og jobb videre med mønsterbygging. Dette passer inn både i matte-timer og i kunst- og håndverkstimene. Bruk gjerne mal som ligger lenger ned på siden. Tips til materiale som kan anvendes: lufttørkende leire, for eksempel Dasleire. Kan tørkes og males og vil se ut som mosaikk. Andre materialer: tre, kartong, tekstil osv.

Lærerveiledning

Last ned:

Besøket består av liten utstilling og et praktisk verksted i to deler. 

I utstillingen får elevene en kort presentasjon av Anita Abtahis kunstverk. Det starter med  en liten samtale omkring verkene, hvordan de er bygget opp, hva slags geometriske former som er benyttet og litt om materialet som er brukt.

I workshopen vil elevene få utforske bruk av geometri i komposisjon og mønsterbygging. 

I første del skal elevene klippe ut geometriske former i papir, som de bruker til å sette sammen et mønster. Elevene får utdelt farget papir med påtrykte sekskanter som de klipper ut og deler opp i trekanter. Disse får de pusle sammen til symmetriske komposisjoner, og lime på hvit kartong. Det blir samtale rundt speil-symmetri og rotasjons-symmetri. Elevenes komposisjoner blir stilt ut i klasserommet, eller de blir gått igjennom ett og ett, slik at alle får se alles resultater. 

I workshopens andre del vil elevene få bygge mønster med ekte keramiske fliser. Formidler har medbrakt mosaikkflis i forskjellige farger. Alle elevene samles i ring på gulvet. De får utdelt hver sin flis, mens formidler snakker litt om materialet keramikk. Hvordan det blir hardt, hva som gjør at det er blankt på den ene siden og matt på den andre, og hvor man kan bruke det. Deretter deles elevene opp i tre-fire grupper som får legge mosaikk på gulvet. De blir hjulpet underveis til å bruke symmetri i komponeringen, men det blir også mulighet til å skape fritt når elever viser interesse for det. 

Til slutt går alle gruppene rundt og ser på alle kunstverkene som ligger i utstilling på gulvet. Det blir en kort oppsummering av hva vi har lært, hvor forskjellig mosaikk kan bli selv om alle har fått utdelt samme geometriske figur. Og ikke minst hvordan man kan lære å lage kunst OG ha matte samtidig.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Produsent: Anita Abtahi, 984 93 651, flisefint@gmail.com
  • Idé/opplegg: Anita Abtahi

Om kunstner / utøver / gruppe

Anita Abtahi (f. 1964) bor på Fosen i Trøndelag. 

Anita er utdannet fra Statens Håndverks-og kunstindustriskole i Oslo med hovedfag i keramikk. Hun har arbeidet som kunsthåndverker siden 1997, og har utført flere private og offentlige utsmykkinger med mosaikk og flis-komposisjoner. Anita kaller seg gjerne en overflatisk keramiker, siden hun som oftest fokuserer på glasur, tekstur og annen overflatebehandling i sine verk.

Ved siden av kunstnervirksomheten arbeider Anita som lærer i visuelle kunstfag i kulturskolen. Hun har produsert flere utstillinger som er blitt formidlet gjennom DKS, og turnert med prosjektet MikkMakk fra 2014-2017.

Publikumskommentarer