Tilbake
Bjørnar Sellæg
Bjørnar Sellæg

Dampmaskina

Elevene får gjennom denne workshopen innblikk i hvilken teknologisk revolusjon dampmaskina innebar – en teknologisk revolusjon som ledet til en industriell og sosial revolusjon.

Produksjonen henter inspirasjon fra programmet «Fysikk på roterommet». Vi ser på hvilken kraft damp representerer, og hvordan denne blir utnyttet i dampmaskina. Elevene får prøve en dampmaskinmodell. De varmer opp vannet ved å sette fyr på en tennbrikett og ser så hvordan kraft overføres via reimer og akslinger, som i dampsagbrukene.

Lærerveiledning

Om besøket "Dampmaskina" på skolen

Hei! Besøket "Dampmaskina" er et populært besøk der elevene bl.a. får lov til å betjene en dampmaskin. Dette krever litt forberedelse på skolen:

Fasiliteter:

Vi trenger prosjektor og helst høyttalere for å presentere historien med Dampmaskina. Da vil vi også koke vann på ei kokeplate (medbrakt). Vi har med skjøteledning.
Vi ønsker at elevene sitter oppstilt i halvsirkel(ler) uten bord, under presentasjonen.

8 bord til dampmaskinene i verksted

Sikkerhet:

Når vi skal ha verksted og kjøre dampmaskiner er det viktig at vi ikke får trøbbel med brannvarslersystemet. I noen moderne bygg kan det være en utfordring.

Vi har med oss klassesett med vernebriller og noen hørselvern til de elevene som er lyd-sensitive.

Fint om de med langt hår kan ha med strikk. Vi har noen i reserve.

I tillegg må det være minst en voksen pr hendelse, men helst 2-3 på den størrelse gruppe dere er.

Grupper:

Vi har med 8 dampmaskinmodeller som vi bruker til hver hendelse. Del gjerne inn i grupper på forhånd. Hvis dette ikke er gjort når vi kommer, teller vi elevene til 8 grupper.

Det er en fordel å ha rene klassetrinn. Vi har gjort begge deler.

Vert:

Har dere noen elever (2-3 stk) som kan hjelpe oss med å bære, rigge opp og rigge ned og vise oss rundt, setter vi stor pris på det.

I vår presentasjon snakker vi blant annet om oppgangs-sag eller flomsag. Kjenner dere til om det finnes ei slik i deres nærområde? Eventuelt annet sagbruksrelatert kulturminne , som vi kan knytte opp i presentasjonen, er det fint å få vite om det. Ellers spør vi i klassen.


Vi gleder oss til å komme på besøk til dere!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Museet Midt IKS, avd. norsk Sagbruksmuseum
  • Produsent: Museet Midt IKS, avd. Norsk Sagbruksmuseum.

Om kunstner / utøver / gruppe

Ragnhild og Lars Ola jobber begge på Norsk Sagbruksmuseum på Spillum i Namsos.

For pressen

Dampmaskinen - oppfinnelsen som endret verden

Elever på mellomtrinnet iTrøndelag vil  kunne få ta del i det spennende opplegget hvor arbeid med dampmaskinmodeller står sentralt. Formidlerne Ragnhild Glad og Lars Ola Hinberg legger vekt på at elevene skal ha det artig ved å selv prøve ut hvordan dampmaskinene og prinsippene for kraftoverføring virker. Samtidig ønsker de å gi viktige innsikter i små og store historiske perspektiv - fra hvordan dampmaskinen moderniserte og ga oppsving i små lokalsamfunn til at den var en viktig faktor i utviklingen av i-land med de storpolitiske konsekvensene det medførte.

Publikumskommentarer