Tilbake

Kunsten å utforske en annen virkelighet

FASTTILBUD 8. TRINN - bestillingstilbud 5.-10.trinn

Vi vil se på samtidskunst som har fokus på sanselige opplevelser og publikums deltakelse. Vi vil undersøke hvilke materialer og uttrykksformer som brukes, hvordan kunstnerne forholder seg til rommet de stiller ut i, og hvordan publikum blir en del av deres verk. Hvorfor ønsker kunstnere å skape en annen virkelighet som vi kan tre inn i og oppleve? Og hvordan kan vi utforske og skape et totalt kunstverk som vi selv er en del av i et klasserom? 

Opplegget består av en 30 min dialogbasert forelesning og et 60 min verksted. Formålet med forelesningen er å gi elevene en utvidet forståelse for hva og hvordan man kan oppleve kunst.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag

Om kunstner / utøver / gruppe

Kristine Dragland (f. 1983, Trondheim) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet billedkunstner med MA Kunstakademiet i Oslo, BA fra Queensland College of Art, Australia og Utrecht Hogeschool voor der Kunsten, Nederland. Gjennomgående i Draglands kunst er en materialkombinasjon hvor skulptur, video, maleri og lyd er intimt linket opp med hverandre. Kristine har erfaring med formidling av samtidskunst og Den kulturelle skolesekken fra Office for Contemporary Art Norway og Astrup Fearnley Museet.

Nora Finseraas (Her kommer ny tekst.)

Publikumskommentarer