Tilbake

Samtidskunst på 60 minutter VGS 2019-20

Vi inviterer elevene til Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) og Levanger Kunstforening for å se Trøndelagsutstillingen 2019, og arbeide i grupper sammen med senterets kunstformidler. Formidlingsopplegget legger vekt på å styrke elevenes visuelle kompetanse og evne til å systematisk beskrive, analysere og reflektere, for så å diskutere rundt tematikk, materiale, det kunstneriske uttrykket og teknikken.

Målet er å motivere elevene til samtaler rundt kunstverkene og dermed lære mer om verdien av kreativ virksomhet, kunstneriske uttrykk, refleksjon rundt kunstens betydning i samfunnet og egen kreativ utfoldelse. De vil få mulighet til å diskutere fritt og høre medelever sine ideer om kunst – dette for å lære dem å betrakte forskjellige oppfatninger av et tema, for å danne egne meninger.

Opplegget vil bidra med noen viktige begreper, tilnærminger og holdepunkter som vil være nyttige i møte med forskjellig samtidskunst.

Formidles for VGS I Levanger Kunstforening høsten 2019, og på TSSK i mai 2020.


Lærerveiledning

Last ned:
Prosjektbeskrivelse av "Samtidskunst på 60 minutter!"

Etter 4 år med tilbudet Kreativ skriving om kunst på Trøndelagsutstillingen har vi nå utviklet et nytt formidlingsopplegg som egner seg for elever på ungdomstrinnet og videregående skole.
 
Vi inviterer elevene til Trøndelag senter for samtidskunst for å se Trøndelagsutstillingen, og arbeide i grupper sammen med senterets kunstformidler. Formidlingsopplegget legger vekt på å styrke elevenes visuelle kompetanse og evne til å systematisk beskrive, analysere og reflektere, for så å diskutere rundt tematikk, materiale, det kunstneriske uttrykket og teknikken. Målet er å motivere elevene til samtaler rundt kunstverkene og dermed lære mer om verdien av kreativ virksomhet, kunstneriske uttrykk, refleksjon rundt kunstens betydning i samfunnet og egen kreativ utfoldelse. De vil få mulighet til å diskutere fritt og høre medelever sine ideer om kunst - dette for å lære dem å betrakte forskjellige
oppfatninger av et tema, for å danne egne meninger.  
 
Opplegget vil bidra med noen viktige begreper, tilnærminger og holdepunkter som vil være nyttige i møte med forskjellig samtidskunst.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Trøndelagsutstillingen - TSSK og Levanger Kunstforening
  • Idé/opplegg: Trøndelag Senter for Samtidskunst

Om kunstner / utøver / gruppe

Amalie Marie Selvik har MA i kunstkritikk og kulturformidling (NTNU 2013), BA i Kunstvitenskap (Universitetet i Tromsø 2007), Kunstformidling for barn og unge (Universitetet i Tromsø 2010) og arbeidserfaring som frilans formidler, kunstskribent og kritiker. Siden 2013 er hun engasjert som kunstformidlingsleder hos Trøndelag Senter for Samtidskunst med ansvar for å formidlingen av samtidskunst til ulike målgrupper gjennom forskjellige formidlingsprosjekter som gjennomføres i utstillingene.

Publikumskommentarer