Tilbake

Ildens magi

Ilden, lyset og varmen samler oss og fasinerer oss og har til alle tider vært livsviktig for alle folk. Men en gang var ilden vill.  Men hvordan klarte folk å temme ilden?

Vi starter opplegget i klasserommet. Før eleven kommer inn ryddes klasserommet for pulter og stoler, og vi legger ut skinn i en sirkel. Sirkelen av mennesker rundt bålet har til alle tider i hele verden vært et samlingspunkt for gode historier, undring og kunnskapsutveksling.

Vi har med en tidslinje som vi legger ut på gulvet i klasserommet. Tidslinja går fra vikingtid til i dag. Sammen med elvene plasserer vi oppdagelser og nyvinninger som har med ild og lys å gjøre på tidslinja. Vi har blant annet med talglys, vokslys, fyrstikker, lysestaker, lyssiv, tranlampe, lighter, ildstål, lysstokk, ildskjell og pinner for å gni ild med i kista vår. Sammen med elevene undrer vi oss og på hva gjenstandene er brukt til og hvor de hører til på tidslinja. Noen gjenstander er kopier, men noe er gamle som vi har med fra museumsmagasinet for å vise til elevene. På denne måten visualiseres den historiske utviklinga for elevene på en annen måte enn de er vant til.

Historier fra virkeligheten, myter og legender om ild, lys og varme er med på å sette perspektiv på ildens magi. Gjennom slike historier knyttes sammenhengen mellom materiell og immateriell kulturarv, mellom de fysiske gjenstandene, kunnskapen om hvordan de ble brukt og historiene rundt dem. En av formidlerne kler seg i tidsriktig kostyme og forteller noen slike historier. Nedenfor kommer to eksempler.

Ei kone fra Nordmøre tente opp i ovnen da hun flyttet inn på en gård som nygift ungkone. De samme glørne holdt hun ved like helt til hun døde. Hun satte sin ære i å ta vare på gloa fra dag til dag. Hun var da aldri lengre hjemmefra enn at glørne fantes inne i aska når hun kom hjem. Den dagen hun døde, så sluknet gloa i ovnen også.

Hos samer er gammen oppbygd rundt ildstedet, arran, sentralt i gamma. Det er knyttet flere mytiske fortellinger til ildstedet og ilden.  Det er fire gudinner som holder til i og rundt ildstedet. Bak ildstedet er det et hellig området, der bare noen få har lov til å gå. 
I den andre delen av opplegget er vi ute. Klassen blir delt i to, og formidlerne demonstrerer opptenning uten fyrstikker på ulike måter, så får elevene får prøve selv. Da sitter vi rundt det ekte bålet og alle får prøve å tenne opp med ildstål og knusk, som var vanlig fra før vikingtid til helt opp til slutten av 1800-tallet. Vi snakker også om hva som er viktig for å få til et bål, og når det lov å tenne bål og hvordan vi kan tenke sikkerhet når vi tenner bål. Ilden er farlig, men vi er avhengig av den!

Lærerveiledning

Forberedelser på skolen

Det er ikke krav om forarbeid eller etterarbeid. Men det kan være lurt å se på en tidslinje før vi kommer og sette seg inn i en tidsepoke før vi kommer på besøk. Vi vil i tillegg legge ut aktuelt stoff på våre nettsider.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Stiklestad Nasjonale Kultursenter
  • Produsent: Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer