Tilbake

Iscenesettelse

Iscenesettelse: Fra et todimensjonalt bilde til en tredimensjonal kulisse. Fra virkelighet til drøm og fantasi

Med utgangspunkt i et foto fra sine hverdagsomgivelser skal deltageren jobbe med en iscenesettelse i papp og papir.
De skal lage en bakgrunn, mellomgrunn og en forgrunn med ulik farget papp.
Deltageren skal med inspirasjon i eksempler fra surrealismen utarbeide et motiv der de med fantasi og tanke om en drøm skaper et surrealistisk motiv i landskapet. I kombinasjon med farget papp, tusj, fargeblyanter, blader/magasiner og print hvor de tar utgangspunkt i motiv de henter fra utklipp fra tegneserier kombinert med fargeblyanter og fri fantasi.
Vi ser på og  jobber med farger som forsterker avstandene med en tydelig bakgrunn, mellomgrunn og forgrunn. Videre planlegges størrelsene på figuren i forhold til hvor den skal plasseres i motivet.
Presenterer de ferdige arbeidene i en utstillin.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Gunhild Uddu Ystad

Om kunstner / utøver / gruppe

Gunnhild Uddu Ystad er billedkunstner som jobber med tegning, installasjon og scenografi. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, med en Bachelorgrad i Grafikk og tegning og Mastergrad i tegning. I tillegg til eget kunstnerisk virke, har hun jobbet med undervisning og workshop fra rollen som pedagogisk leder i barnehage, til Den kulturelle skolesekken i Oslo og i Stjørdal, ulike kurs rettet mot Voksenopplæringen i Stjørdal, Mindreårige flyktninger og er fast ansatt i Bærum kulturskole med undervisningsstilling i Billedkunst ved Henie Onstad Kunstsenter.

Meysam Hosseini

Jeg har ved flere anledning jobbet sammen med Meysam Hosseini. Både som mentor da han hadde praksisplass som scenograf i Stjørdal kommune, støttet av Norsk kulturråd. Hvor vi sammen holdt workshop for elever ved Voksenopplæringen i Stjørdal ved flere anledninger, for mindreårige flyktninger fra Hegra flyktning mottak og ulike workshops i visuelle kunstformer rettet mot integrering åpent for alle barn og unge i Stjørdal. Det seneste prosjektet vi samarbeidet var gjennom Den kulturelle skolesekken i forbindelse med forprosjekt til tverrfaglige prosjektet Hvor har jeg vert i hele mitt liv 2018. Hvor 6.klassinger i og rundt Stjørdal var med i ideutviklingen med et tegne og skisseprosjekt. Videre samarbeidet vi i utførelsen av stedspesifikk pop-up kunstutstilling ved Smile kafe og Scenografien til vandreteateret og tverrfaglige prosjekt med samme tittel.

Han har en sterk visuell forståelse, og har en tyngde og trygghet i det håndverksmessige.

Publikumskommentarer