Tilbake

Fang meg i farta (Dans i Trøndelag)

I denne workshopen kommer vi til å jobbe med den spontane inngangen til dans og bevegelse. Vi tar utgangspunkt i øvelser og leker barna kjenner fra før og retter fokus inn mot bevegelsen og hva kroppen kan og vil gjøre. I de forskjellige øvelsene får de både prøvd ut å jobbe alene og sammen i gruppe. Vi ønsker å gjøre dem bevisst på rommet i rundt seg og hvordan vi kan forholde oss til det både alene, men også som gruppe. Vi kommer til å utfordre dem på samarbeid og kreativitet gjennom gruppearbeid der de får lov til å skape egne koreografier. Vi bruker også objekter i form av silkepapir som barna får prøve å føre rundt i rommet ved å bruke forskjellige kroppsdeler. Dette er for å ta fokus litt bort fra kroppen og la de erfare hva som skjer da.

En av de tre utøverne kommer på hver workshop.Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Dans i Trøndelag
  • Produsent: Dans i Trøndelag
  • Idé/opplegg: Guro Gulstad

Om kunstner / utøver / gruppe

Anna Hegdahl: Anna har lang pedagogisk erfaring med lang erfaring fra undervisning i kulturskole og videregående skole. Startet dansegruppen Creme Fraiche 60+ på Levanger og er daglig leder for Dans i Trøndelag. Anna jobber også som koreograf med eget foretak (Anna&Co) og underviser dans/bevegelse for Musikkbasert miljøbehandling ved Nord Universitet. Live Strugstad: Live er aktiv frilans danser med mye erfaring fra undervisning i kulturskole og undervisning gjennom DKS. Hun jobber også som festivalsjef/produsent for Kortreist Dansefestival og Dans i Trøndelag. Guro
Gulstad: Guro jobber mye med undervisning for barn og ungdom i kulturskole. Hun har hatt mye undervisning gjennom DKS. Hun jobber også som frilans danser. Guro har produsent ansvar på prosjektbasis for Dans i Trøndelag.

Publikumskommentarer