Tilbake
Harald Øren
Harald Øren
Harald Øren
Harald Øren

Garage (Cirka Teater)

Med Garage har Cirka Teater ønsket å skape en rå forestilling som gir publikum en annerledes
teaterestetikk enn det som ofte blir forbunnet med teater for barn. Gjennom humor og
nysgjerrighet for mekanikk og kreativitet inviterer vi til en forestilling hvor poesien ligger i det
stygge og uslepne, ikke i det estetisk vakre og rene.

Garage er en skitten og humoristisk teaterforestilling for voksne og barn fra 10 år. Handlingen
foregår i et mekanisk verkstedsmiljø. Her møter vi hverdagen til to mekanikere i møkkete
kjeledresser som lever enkle liv. De er lidenskapelige og nysgjerrige med en sterkt fasinasjon
for hvordan alt rundt dem fungerer. De har maskiner og motorer som kan løse utfordringene de
støter på i løpet av dagen. I verkstedet bor også ei høne. Den legger et nytt egg hver dag, og
er mekanikernes næringskilde. Hva skjer om høna en dag legger flere egg? Og hva om kilden
til mat en dag forsvinner?

Garage er produsert i samarbeid med Turnéteatret i Trøndelag, og sammen har vi ønsket å
utforske hvordan vi kan utfordre rammene for scenografisk utfoldelse i forbindelse med en
forestilling som skal turnere gjennom Den Kulturelle skolesekken, på kulturhus og festivaler.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Cirka Teater
  • Produsent: Nord-Trøndelag Teater og Cirka Teater
  • Idé/opplegg: Cirka Teater as

Om kunstner / utøver / gruppe

C I R K A T E A T E R
Cirka Teater ble etablert i 1984 og er en av landets mest erfarne grupper i det frie feltet. Vi har
vår base på Nyhavna i Trondheim, hvor vi har produsert over 40 forestillinger. Cirka Teaters
forestillinger varierer i størrelse, fra midre turnéforestillinger og produksjoner i samarbeid med
institusjon til store utendørs evenementer. Alle kjennetegnets av et lekent visuelt språk.
Det er mange kunstnere som bidrar til det sceniske uttrykket vårt, og størrelsen på Cirka Teaters
team varierer med aktiviteten. I full produksjon kan vi være flere titalls involverte, men den
faste kjernen består av Anne Marit Sæther, Gilles Berger, Espen Dekko og Monica Stendahl
Rokne.

T U R N E T E A T R E T I T R Ø N D E L A G
Turnéteatret i Trøndelag produserer profesjonelle teaterforestillinger og sender de ut på turné.
Slik at du kan få se kvalitetsteater der du bor. Teatret er et av landets yngste regionteatre, men
har på kort tid etablert seg som en produsent av teater med høy kvalitet, høyt aktivitetsnivå og
gode publikumstall.

Publikumskommentarer