Tilbake

Språklige forvandlinger

Elevene får møte ulike aspekter ved oversettelse mellom språk. Sentralt i opplegget er elevenes egne forsøk med å oversette en kort sekvens fra en kjent og kjær TV-serie – The Big Bang Theory. Disse elevtekstene blir i en pause samlet og lagt inn i teksteprogrammet slik at de kan vises på storskjerm etter en pause. Gode og mindre gode løsninger blir diskutert, gjerne til innspill fra elevene. Rammen rundt dette er historiske eksempler på oversettertabber, hva som skjer når vi oversetter banning, hvordan en profesjonell oversetter jobber og hvilke ting man alltid må passe seg for.

Målet er å bevisstgjøre elever og lærere om noe vi ofte ikke tenker på: Språk er forvandling, all oversettelse er omtrentlig og kreativ og det er alltid begrenset hvor god kompetanse vi har i å forstå hva den andre uttrykker – også innad i samme språk. Det er ikke ordene vi skal oversette, men meningen i utsagnet. Dette høres kanskje opplagt ut, men vi får erfare at det slett ikke alltid er så greit. Oversettelsesfeltet kan være interessant og inspirerende for mange fag – norsk og fremmedspråk, samfunnsfag, mediefag, musikk, drama. Målet er å stimulere elevenes kreative egeninnsats og kritisk samhandling i grupper og i plenum.

Klassen besøkes i klasserommet, med lærer til stede. På storskjermen vises bilder og eksempler, og etterhvert film. På tavla skrives det opp innspill fra elevene, særlig i sekvensen med banning. Elevene skal ikke anvende noe elektronisk utstyr men skal jobbe med papir og blyant.  

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Jon Rognlien

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer