Tilbake

Samisk tovedsbue - tapt kunnskap om særegen tradisjon

Allerede på 1600-tallet omtales den samiske tovedsbuer i litteraturen. Buene var regnet som det fornemste og mest brukte våpen til jakt. Under dette besøket vil elevene både får prøve ut og lære mer om dette tradisjonsrike jaktvåpenet.

Opplegget er tenkt som 1 time foredrag med fremvisning av foto og annet billedmateriell, samt eksempel og demonstrasjon av en autentisk samisk tovedsbue, basert på funn i Norge, Sverige og Finland. Etter foredraget legges det opp til 1 time der elevene får nærmere innføring i kunsten å skyte med pil og bue, og prøve det ut selv, under tilsyn og veiledning. Den praktiske delen bør være i f.eks ute eller i gymsal. Foredragsholder medbringer sikkerhetsnett. Selve foredraget kan holdes i f.eks klasserom.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Geir Anders Hætta Berg

Om kunstner / utøver / gruppe

Geir Anders Hætta Berg har fagbrev i duodji og driver firmaet Alva form AS. Har utdanning og erfaring også som typograf, møbelsnekker og fotograf. GeirAnders er bosatt i Mørsvikbotn i Nordland, og kommer opprinnelig fra KarasjokPublikumskommentarer